Anvendervilkår

Disse er de generelle vilkår for brug af Fellow Bank Plc’s (herefter “Fellow Bank”) hjemmeside [www.fellowbank.dk]. Læs venligst disse vilkår grundigt inden du anvender Fellow Banks hjemmeside. Når du anvender eller browser Fellow Banks hjemmeside, godkender du disse vilkår.

Denne hjemmeside kan have specifikke anvendervilkår for enkelte services, der gælder udover de her opsatte vilkår. De generelle anvendervilkår for “Online-tjenesten” finder anvendelse på de services der er forbundet med at logge ind på de sikrede sider på hjemmesiden, for eksempel din Fellow Bank profil.

Fellow Bank forbeholder sig retten til at ændre disse anvendervilkår, indholdet, udseendet og tilgængeligheden på hjemmesiden og de inkluderede services, samt kravene til de enheder som er nødvendige for at tilgå hjemmesiden, eller at forhindre adgang til eller lukke hjemmesiden uden forudgående varsel.

I tilfælde af uoverensstemmelser imellem den danske version og den engelske version, har den engelske version forrang.

Serviceudbyderen

Denne hjemmeside tilbyder services, der primært udbydes af Fellow Bank. Yderligere information om Fellow Bank kan findes på [www.fellowbank.com].

Andre serviceudbydere

Services fra tredjeparts serviceudbydere kan også blive tilbudt på denne hjemmeside. Kontaktinformationer på tredjepartsudbydere gives I forbindelse med disse services.

Serviceudbyderens ansvar

Denne hjemmeside indeholder information om Fellow Bank og de udbudte services. Indholdet af hjemmesiden leveres som præsenteret og uden nogen forpligtelse. Informationerne der er oplyst på hjemmesiden kan ikke fortolkes som et bindende tilbud, som nogen anden bindende repræsentation eller anbefalinger om at foretage handlinger medmindre serviceudbyderen tydeligt angiver andet.

Ingen garanti kan stilles for indholdet af tjenesten, for eksempel publiceret tekst, billeder, lydfiler, animationer og andet potentielt opbevaret materiale. Ingen garanti kan heller stilles for funktionaliteten af tjenesten.

Fellow Bank kan ikke holdes til ansvar for hjemmesidens funktionalitet, aktiviteter eller handling foretaget af tredjeparts udbydere eller indholdet af services/produkter udbudt af disse. Fellow Bank skal ikke holdes ansvarlig for egnetheden af information, eller noget andet materiale, til handler eller andre specifikke formal.

Desuden pådrager Fellow Bank sig intet ansvar for omkostninger, tab eller anden potential skade som kan opstå ved at anvende denne hjemmeside, eller nogen former for vejledning eller information angivet på denne hjemmeside.

Information produceret og/eller offentliggjort af tredjepart

Formålet med links på Fellow Banks hjemmeside til andre serviceudbyderes hjemmesider er at give yderligere information. Fellow Bank påtager intet ansvar for materiale eller information delt eller publiceret af tredjepart, som der kan have været linket til fra denne hjemmeside. En tredjepart skal oplyse information som foreskrevet af lov og Fellow Bank påtager sig intet ansvar for mangel eller ufuldstændighed af denne information.

Kommunikation via offentlige netværk

Fortroligheden af e-mails sendt via offentlige data netværk kan ikke garanteres. Personlige oplysninger og andre fortrolige data bør derfor ikke sendes via offentlige data netværk. Fellow Bank er ikke forpligtet til at udføre kommandoer eller andre anmodninger sendt via e-mail på et offentligt data netværk. Fellow Bank er ikke ansvarlig for tab eller skade som kan afholdes som resultat af en e-mail sendt via et offentligt data netværk.

Yderligere information om behandling af persondata

Fellow Bank følger den til hver tid gældende lovgivning ved behandling af persondata. Yderligere information om behandling af persondata kan findes i Fellow Banks Persondatapolitik.

Immaterialret

Ejendomsretten, ophavsrettigheder og alle andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der hører til denne hjemmeside, tilhører Fellow Bank, medmindre det udtrykkeligt er angivet på hjemmesiden, at disse rettigheder tilhører en tredjepart. Materialet kan ses, gennemses og gemmes på besøgerens enhed og dele af det kan udskrives til personlig brug. Offentliggørelse, reproduktion, overførsel eller opbevaring af hele eller dele af indholdet af denne hjemmeside til kommercielt brug er forbudt uden tilladelse fra indehaveren af rettighederne. Materialet kan citeres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning om ophavsret. Ved citering af materiale skal kilden altid anføres.

Regionale restriktioner for levering af service

Fellow Bank har modtaget licens til at operere i Finland, denne licens er overført til Danmark. Derfor er denne hjemmeside og det materiale, der er offentliggjort på den, kun beregnet til personer, der er finske eller bosat i Finland, eller henholdsvis i Danmark, medmindre andet er aftalt separate eller anført.

Anvendt lov

Finsk lovgivning skal anvendes på disse brugerbetingelser, på Fellow Banks hjemmeside og på det materiale, der offentliggøres på det, uanset i hvilket land webstedet til enhver tid bruges.

Tilsynsmyndigheder

Fellow Bank operer under tilsyn af det Finske Finanstilsyn.

Financial Supervisory Authority
Snellmaninkatu 6, P.O. Box 103
00101 Helsinki, Finland

www.finanssivalvonta.fi

Datatilsynsombudsmanden overvåger overholdelse af regler vedrørende beskyttelse af personoplysninger.

Office of the Data Protection Ombudsman
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, Finland
P.O. Box 800, 00531 Helsinki, Finland

www.tietosuoja.fi

Udenretslige tvistbilæggelsesenheder

Kunder kan have mulighed for at rejse krav mod Fellow Bank til høring af de upartiske og uafhængige tvistbilæggelsesenheder, der er anført nedenfor. Yderligere information om driften af tvistløsningsenhederne er tilgængelig på deres hjemmesider.

FINE
Finnish Financial Ombudsman Bureau
Insurance Complaints Board, Banking Complaints Board, Investment Complaints Board
Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki, Finland

www.fine.fi

Consumer Disputes Board
Hämeentie 3, P.O. Box 306
00531 Helsinki, Finland

www.kuluttajariita.fi